Om du har frågor eller om du behöver support kan du kontakta oss på e-postadressen nedan:
wecashbk@microsoft.com 

Kom igång med Cash Back-programmet

Som Microsoft-återförsäljare kan du registrera dig i Microsofts Cash Back-program och öka din vinst genom att få pengar tillbaka för försäljning av behöriga produkter.

Om du vill se de tillgängliga Cash Back-erbjudandena måste du registrera dig (eller logga in om du redan har registrerat dig.

Registrera dig nu eller logga in om du redan har registrerat dig

Missa inte den här möjligheten att öka din vinst – registrera dig nu och läs mer om de Cash Back-erbjudanden som finns.

Obs! E-postadressen som används för Microsoft-kontot måste ha en företagsdomän och företagsnamnet måste vara detsamma som namnet på återförsäljaren som gör anspråket i Cash Back-portalen. Om du registrerar dig med en privat e-postadress (hotmail/yahoo/gmail/outlook.com osv.) i stället för en e-postadress från en företagsdomän kommer anspråken att avvisas.

Läs mer om Cash Back-erbjudanden

Hur fungerar Cash Back-programmet?

Under endast en begränsad tid är Cash Back-erbjudanden tillgängliga för behöriga Microsoft-återförsäljare som har registrerat sig i Cash Back-programmet och som säljer legitima och behöriga Microsoft-licenser i områden där programmet gäller.

För att du ska vara behörig till ersättning måste dina försäljningar uppfylla de kriterier som gäller för varje Cash Back-erbjudande. Kriterierna kan variera, men består vanligtvis av följande:

  • Försäljningsdatum
  • Microsoft-produkter
  • Licenstyp
  • Kundsegment
  • Antal nya nettokunder som lagts till

Cash Back-utbetalningen görs via girering inom 60 dagar från beräkningsdatumet, förutsatt att alla kriterier och bankkontouppgifter uppfyller villkoren. Förmånsbeloppet för Cash Back-erbjudandet med titeln ”10@5 Cloud Open-kampanjen” betalas ut via girering inom 60 dagar från beräkningsdatumet 31 januari 2016, förutsatt att alla kriterier och bankkontouppgifter uppfyller villkoren.

Hur ansöker jag om Cash Back-ersättning?

Registrera dig i Cash Back-portalen (eller logga in om du redan har registrerat dig) och skicka in en begäran för varje tillgänglig kampanj tillsammans med alla uppgifter som krävs.

Begäran måste alltid skickas inom den period som erbjudandet avser. Du behöver bara ange Open-avtalsnumret för den behöriga försäljningen. Om du angav fel uppgifter när du registrerade dig kan du bli ombedd att komplettera valideringen av din begäran genom att skicka en kopia av kundfakturan via e-post.

För att vara behörig till ”10@5 Cloud Open Promotion” måste återförsäljaren skicka in en begäran före 15 december 2015. Under den här kampanjen behöver du bara skicka in en begäran. Du behöver inte längre skicka in en enskild begäran för varje försäljningstillfälle.

Det är endast Microsoft-återförsäljare som inte är med i ”Managed Reseller Incentive”-programmet (MRI) vid något tillfälle under perioden 1 juli 2015 till 31 december 2015 som är behöriga till Cash Back-erbjudanden.

Viktigt! Se till att du läser igenom alla behörighetskriterier innan du skickar in din begäran för ett Cash Back-erbjudande

Bestämmelser för Cash Back-programmet

Olika ”Villkor” gäller för varje Cash Back-erbjudande och dessa finns med i det onlineformulär som du använder för att skicka in din begäran. När du skickar in en begäran för en Cash Back-kampanj måste du bekräfta att du accepterar villkoren. Om det finns flera Cash Back-erbjudanden i Cash Back-portalen och du vill delta i flera av dessa med ditt företag måste du göra en registrering för varje erbjudande.

Viktigt! Läs ”Villkor för Cash Back-kampanjen för återförsäljare” innan du deltar i något Cash Back-erbjudande. När du gör en ansökan för ett Cash Back-erbjudande måste du ha läst och accepterat våra villkor.

Vanliga frågor och svar

1. När får jag bekräftelse på att min registrering för ett Cash Back-erbjudande har godkänts?

Varje gång en begäran skickas in ska denna godkännas av Microsoft, som kontrollerar om Open-avtalet och uppgifterna i registreringen uppfyller kriterierna för Cash Back-erbjudandet. Om det finns flera Cash Back-erbjudanden i Cash Back-portalen måste du göra en registrering för varje erbjudande.

2. Vad behöver jag göra för att få min Cash Back-utbetalning?

Återförsäljaren måste skicka in eller bekräfta bankkontouppgifter inom fem dagar efter att ha mottagit det meddelande om begäran som Microsoft skickat via e-post. Om bankkontouppgifter inte har skickats in, eller om de inte har korrigerats efter en tredje påminnelse om de är felaktiga, förfaller förmånsbeloppet och utbetalningen verkställs inte. Om en betalning inte kan behandlas på grund av felaktiga bankkontouppgifter meddelas återförsäljaren om detta och uppmanas att uppdatera sina bankkontouppgifter. Om uppgifterna inte har uppdaterats efter den tredje påminnelsen förfaller anspråket och utbetalningen verkställs inte. Deltagande återförsäljare måste också uppge önskad valuta för utbetalningen och en giltig postadress.

3. Hur görs Cash Back-utbetalningen?

Utbetalningen görs efter att återförsäljaren har inkommit med giltiga bankkontouppgifter. Återförsäljaren får en inbjudan från Microsoft till en säker webbplats för överföring av bankkontouppgifterna. Bankkontouppgifterna är obligatoriska för att Microsoft ska kunna betala ut förmånsbeloppet via girering. Mottagaren som namnges i bankkontouppgifterna måste vara ett företag. Företagsnamnet måste vara detsamma som namnet på den återförsäljare som gör anspråket, och samma återförsäljare som sålde de behöriga avtalen under den här kampanjen. Privata bankkontouppgifter kan inte lämnas för företagets räkning. Om du registrerar privata bankkontouppgifter i stället för företagets bankkontouppgifter kommer eventuella krav att avvisas. Utbetalningen behandlas först när produkter som har sålts till slutanvändare inte längre kan returneras enligt lokala bestämmelser om återlämnande av vara.

Förmånsbeloppet för ”10@5 Cloud Open Promotion” betalas ut via girering inom 60 dagar från beräkningsdatumet 31 januari 2016, förutsatt att alla kriterier och bankkontouppgifter uppfyller villkoren.

4. Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor om anspråk, WE Cash Back-program eller mottagning av utbetalning kontaktar du wecashbk@microsoft.com på engelska.