Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp på e-postadressen nedenfor:
wecashbk@microsoft.com 

Kom i gang med Cash Back

Som Microsoft-forhandler kan du registrere deg for Microsoft Cash Back og øke fortjenesten din ved å motta refusjon for salg av kvalifiserte produkter.

Du må registrere deg (eller logge på hvis du allerede er registrert) for å kunne se gjennom de tilgjengelige Cash Back-tilbudene.

Registrer deg nå eller logg på hvis du allerede er registrert

Gå ikke glipp av muligheten til å øke fortjenesten din – registrer deg nå, og finn ut mer om de tilgjengelige Cash Back-tilbudene.

Obs! E-postadresser som brukes i forbindelse med Microsoft-kontoen, må bruke et bedriftsdomene, og bedriftsnavnet må være det samme som navnet på forhandleren som fremlegger kravet på Cash Back-portalen. Registreringer som bruker en personlig e-postadresse (hotmail/yahoo/gmail/outlook.com og så videre) i stedet for en e-postadresse fra et bedriftsdomene, blir avvist.

Finn ut mer om Cash Back-tilbudene

Hvordan fungerer Cash Back?

Cash Back-tilbud er tilgjengelige bare i en begrenset periode for kvalifiserte Microsoft-forhandlere som har registrert seg for Cash Back og selger gyldige og kvalifiserte Microsoft-lisenser i aktuelle områder.

For å kunne motta refusjon må salgene dine innfri kriteriene som kreves for hvert Cash Back-tilbud. Eksempler på kriterier:

  • Salgsdato
  • Microsoft-produkter
  • Lisenstype
  • Kundesegment
  • Antall netto nye kunder lagt til

Cash Back utbetales via bankoverføring innen 60 dager etter beregningsdatoen, forutsatt at alle kriterier er oppfylt og nødvendige bankopplysninger er oppgitt. Insentivbeløpet for Cash Back-tilbudet kalt "10@5 Cloud Open Promotion" utbetales via bankoverføring innen 60 dager etter beregningsdatoen 31. januar 2016, forutsatt at alle kriterier er oppfylt og nødvendige bankopplysninger er oppgitt.

Hvordan søker jeg om Cash Back?

Du må registrere deg i Cash Back-portalen (eller logge på hvis du allerede er registrert) og sende inn en forespørsel for hver tilgjengelige kampanje, sammen med alle dataene som kreves.

Forespørsler må sendes inn i tilbudsperioden. Du trenger bare å oppgi Open-avtalenummeret på en kvalifisert avtale. Hvis det skjer en feilregistrering med innmeldingen, kan du kan bli bedt om å sende en kopi av kundefakturaen via e-post for å få validert forespørselen.

For å bli kvalifisert for "10@5 Cloud Open Promotion" må forhandleren sende inn en forespørsel før 15. desember 2015. Det kreves bare én forespørsel i denne kampanjen. Enkeltkrav for alle salg kreves ikke lenger.

Det er bare Microsoft-forhandlere som ikke er registrert i MRI-programmet (Managed Reseller Incentive) i perioden fra 1. juli 2015 til 31. desember 2015, som er kvalifisert for Cash Back-tilbud.

Viktig: Kontroller at du innfrir alle kvalifiseringskriteriene, før du sender inn en forespørsel om et Cash Back-tilbud.

Bestemmelser for Cash Back-programmet

Cash Back-tilbudene er underlagt ulike vilkår og betingelser, som tas med i det elektroniske skjemaet for refusjonsforespørselen. Når du sender inn en forespørsel om en Cash Back-kampanje, må du bekrefte at du godtar vilkårene og betingelsene. Hvis det er flere enn ett Cash Back-tilbud i Cash Back-portalen og firmaet er interessert i å delta i flere Cash Back-tilbud, må du registrere deg én gang for hvert tilbud.

Viktig: Les gjennom kampanjevilkårene og -betingelsene for tilbakebetaling til forhandlere før du registrerer deg for Cash Back-tilbud. Når du søker om et Cash Back-tilbud, må du ha lest gjennom og godtatt vilkårene og betingelsene våre.

Vanlige spørsmål

1. Når får jeg bekreftelse på at jeg er registrert for et Cash Back-tilbud?

Alle forespørsler valideres av Microsoft, som kontrollerer om Open-avtalen og registreringsinformasjonen oppfyller kriteriene for Cash Back-tilbudet. Hvis det er flere Cash Back-tilbud i Cash Back-portalen, må du registrere deg for hvert tilbud.

2. Hva må jeg gjøre for å få en Cash Back-utbetaling?

Bankopplysninger må sendes inn eller bekreftes av forhandleren i løpet av 5 dager etter mottak av forespørselsvarslingen som Microsoft sender via e-post. Hvis bankopplysningene ikke blir sendt inn eller rettet etter tredje varsel, blir insentivbeløpet annullert, og du mister retten til refusjon. Hvis en betaling ikke kan behandles på grunn av feil i de oppgitte bankopplysningene, blir forhandleren varslet og bedt om å oppdatere opplysningene. Hvis opplysningene ikke blir oppdatert etter tredje varsel, blir kravet annullert, og du mister retten til refusjon. Den foretrukne utbetalingsvalutaen din og en gyldig postadresse er også nødvendig for deltakende forhandlere.

3. Hvordan utføres Cash Back-utbetalingen?

Utbetalingen skjer etter at forhandleren har oppgitt gyldige bankopplysninger. Microsoft ber forhandleren om å gå til et sikkert nettsted der bankopplysningene kan sendes inn. Bankopplysningene er nødvendige for at Microsoft skal kunne utbetale insentivbeløpet via bankoverføring. Mottakeren som er angitt i bankopplysningene, må være en bedrift. Bedriftsnavnet må være det samme som navnet på forhandleren som fremlegger kravet, og den samme forhandleren som selger de kvalifiserte avtalene som inngår i kampanjen. Personlige bankopplysninger kan ikke sendes inn på vegne av en bedrift. Registrering med personlige bankopplysninger i stedet for en bedrifts bankopplysninger vil føre til at kravet blir avvist. En betaling blir bare behandlet når produkter som er solgt til en sluttbruker, ikke lenger kan returneres i henhold til den aktuelle returpolicyen.

Insentivbeløpet for "10@5 Cloud Open promotion" utbetales via bankoverføring innen 60 dager etter beregningsdatoen 31. januar 2016, forutsatt at alle kriterier er oppfylt og nødvendige bankopplysninger er oppgitt.

4. Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål?

Skriv til wecashbk@microsoft.com på engelsk hvis du har spørsmål om kravene, WE Cash Back-programmene og mottak av betalinger.