התחל ליהנות מתוכנית ההחזר הכספי של Microsoft

שים לב כי תאריך סיום ההרשמה למבצעי MEA Cashbackהוארך ל- 15 בינואר 2017. נא להתעלם מהתאריך הקודם שפורסם 1 בדצמבר.

כמשווק מיקרוסופט של Office 365‏, Azure‏, EMS‏, CRM Online ,Windows Server/SQL, ו- Get Genuine Windows Agreement‏ (GGWA), באפשרותך להירשם ולקבל החזר כספי על מכירות מאושרות.

בין התאריכים: ה- 1 באוגוסט‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016 לבין ה- 31 בדצמבר‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016, עבור מכירות Office 365‏, Azure‏, EMS‏, CRM Online‏, Windows Server/SQL ו- Get Genuine Windows Agreement‏ (GGWA), באפשרותך לקבל:‏‎‎‏

 • עד כ- $ 20 עבור כל משתמש לפי החבילה הנמכרת הזכאית ב- Office 365
 • עד $ 55 לכל משתמש לפי החבילה הנמכרת הזכאית ב- CRM OL
 • עד $ 15 עבור כל Token לפי החבילה הנמכרת הזכאית ב- Azure
 • עד $ 8 לכל משתמש לפי החבילה הנמכרת הזכאית ב- EMS
 • עד כ- $ 10 לרשיון לפי החבילה הנמכרת ב- Get Genuine Windows Agreement ‏(GGWA).‏‎‎‏
 • עד $ 120 עבור כל מק"ט לפי החבילה הזכאית הנמכרת של SQL
 • עד $ 75 עבור כל מק"ט לפי החבילה הנמכרת הזכאית של Windows Server

יש לבצע את הרישום עד ה- ‏‎‎‏‏‎‎‏1 בדצמבר‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016‏‎‎‏‏‎‎‏.

לקבלת מידע נוסף אודות ‏‎‎‏‏‎תוכניות החזר כספי נוספות של Microsoft‎‏‏‎‎‏ והגשת בקשה לקבלת החזר כספי, עליך להירשם או ‏‎‎‏‏‎‎‏להיכנס‏‎‎‏‏‎‎‏ אם כבר אתה כבר רשום.‏‎‎

הירשם עכשיו    היכנס

תוכנית ההחזר הכספי של Microsoft מיועדת לעזור למשווקים להגדיל את הרווחיות, לעודד מכירות של שירותי ענן בקרב הלקוחות, למכור יותר חבילות פרימיום ולהרחיב מכירות באמצעות שירותי ענן חדשים.

אל תחמיץ את ההזדמנות ‏‎‎‏‏‎‎‏להגדיל את הרווחים שלך‏‎‎‏‏‎‎‏ – הירשם כעת, ותוכל ליהנות ממבצעי ההחזר הכספי הזמינים לרשותך.‎‏‏‎‎‏

הערה:
כתובת הדואר האלקטרוני הנמצאת בשימוש בחשבון מיקרוסופט חייבת להשתמש בשם חברה, ושם החברה חייב להיות זהה לשם של המשווק המגיש את הבקשה בפורטל ההחזר הכספי. רישום באמצעות כתובת דואר אלקטרוני אישית (hotmail/yahoo/gmail/outlook.com וכן הלאה) במקום כתובת דואר אלקטרוני מתחום של חברה יגרום לדחיית דרישות.

לקבלת מידע נוסף אודות ההצעות במסגרת תוכנית ההחזר הכספי של Microsoft.‏‎‎‏

כיצד פועלת תוכנית ההחזר הכספי?

לזמן מוגבל בלבד, הצעת ההחזר הכספי זמינה למשווקים זכאים של מיקרוסופט שנרשמו לתכנית ההחזר הכספי MEA H1 Accelerate ומוכרים חבילות ומוצרים זכאים של Office 365‏, Azure,‏ EMS‏, CRM Online‏, Windows Server/SQL ו- Get Genuine Windows Agreement‏ (GGWA) באזורים המורשים. עבור כל מבצע, יש לעמוד בכל ההגבלות, הדרישות ומגבלות המינימום, בהתאם לתנאי המבצע הנדרשים.

‏‎כדי לעמוד בדרישות לקבלת ההחזר הכספי, יש לעמוד בקריטריונים הנדרשים עבור כל מבצע בתוכנית ההחזר הכספי. הקריטריונים כוללים (בנוסף לתנאים האחרים המפורטים במבצע):‏‎‎‏

 • יש להירשם עד ה- 1 בדצמבר‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016 עם פרטי הרישום הנדרשים.
 • מספר הזמנה פתוח (Open Agreement Number) חוקי.‏‎‎‏
 • מספר חשבון חוקי Microsoft Partner Network.‏‎‎‏
 • כתובת דואר אלקטרוני חוקית בשימוש שם חברה התואם לשם של המשווק המגיש את הבקשה בפורטל מבצע ההחזר הכספי.
 • הסכמה ‏‎‎‏‏‎‎‏ ‏‎‎‏‏‎לכללי המבצעים ולתנאים.

הרישום לתוכנית ההחזר הכספי הינו ‏‎‎‏‏‎חד-פעמי‎‏‏‎‎‏. על המשווקים להסכים לכל התנאים של כל מבצע בנפרד על מנת לקבל החזר כספי עבור כל מבצע.

לאחר שהרישום שלך יאומת ויאושר, מיקרוסופט תדאג לשלם את סכום ההחזר הכספי הזכאי באמצעות העברה בנקאית תוך ‏‎‎‏‏‎‎‏לפחות‏‎‎‏‏‎‎‏ 75 ימים מתום תקופת המבצע. המשווקים יקבלו הודעת דואר אלקטרוני שבה יתבקשו לשלוח את פרטי חשבון הבנק. לאחר שליחת הפרטים, התשלום יעובד.

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי?‏‎‎‏

יש להירשם בפורטל ההחזר הכספי של מיקרוסופט ולהסכים לתנאי המבצע ‏‎‎‏‏‎‎‏עד תאריך‏‎‎‏‏‎‎‏ ‏‎‎‏‏‎‎‏1 בדצמבר‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016‏‎‎‏‏‎‎‏ או לפניו (או ‏‎‎‏‏‎‎‏להיכנס‏‎‎‏‏‎‎‏ לפורטל אם נעשתה הרשמה) ולהגיש בקשה לקבלת ההחזר הכספי, לצד כל המידע הנדרש.‏‎‎‏

אם לחברה שלך לא יהיה מספר ID מזהה של Microsoft Partner Network בתוקף עד ל- 1 בדצמבר‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ 2016, החברה לא תהיה זכאית להשתתף בתוכנית זו.‏‎‎‏

הערה חשובה:
לפני הגשת בקשה לתוכנית ההחזר הכספי Microsoft Accelerate, יש לעיין בכל התנאים עבור כל מבצע ומבצע.

תוכנית ההחזר הכספי של Microsoft ‏‎‎‏
כל מבצע בתוכנית ההחזר הכספי של Microsoft כפוף ל"תנאים" שונים, הכלולים בטופס המקוון שדרכו תשלח דרישה. בעת הגשת הבקשה, עליך לאשר שאתה מסכים לתנאים. אם יש יותר ממבצע אחד בדף תוכנית ההחזר הכספי, והנך מעוניין להשתתף בכמה מבצעים, עליך להסכים לתנאים של כל מבצע.‏‎‎‏

חשוב:
יש לקרוא את התנאים של כל אחד מהמבצעים במסגרת תוכנית ההחזר הכספי לפני הגשת בקשה להחזר. בעת הגשת בקשה להחזר כספי, יש לקרוא כל אחד ממסמכי התנאים ולהסכים לו‎‏‏‎‎‏.

שאלות נפוצות

1. מתי אקבל אישור הרשמה בהצלחה למבצע ההחזר כספי?‏‎‎‏

כל הבקשות יאומתו על-ידי מיקרוסופט, אשר תבדוק אם פרטי הרישום עומדים בקריטריונים של מבצעי ההחזר הכספי. אם יש יותר מבקשה להחזר כספי אחת בדף תוכנית ההחזר הכספי Microsoft Accelerate, יש להסכים בנפרד לתנאים של כל מבצע.‏‎‎‏

. מה עליי לעשות כדי לקבל תשלום במסגרת תוכנית ההחזר הכספי Microsoft MEA H1 Accelerate?‏‎‎‏

המשווק חייב לספק את פרטי הבנק, לרבות מספרי חשבונות, למיקרוסופט (או לספק התשלומים החיצוני שהוסמך ונבחר על-ידי מיקרוסופט) תוך 5 ימים ממועד קבלת הודעת הבקשה הנשלחת על-ידי מיקרוסופט באמצעות הדואר האלקטרוני. אי שליחה או תיקון של פרטי הבנק לאחר ההודעה‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏ השלישית תביא לביטול הסכום המצטבר במבצע ולאובדן הכסף. במידה ולא תהיה אפשרות לעבד תשלום עקב שגיאות בפרטי הבנק, המשווק יקבל הודעה על כך ויתבקש לעדכן את פרטי הבנק שלו. אי-עדכון פרטים אלו לאחר 3 הודעות יביא לביטול הדרישות ולאובדן הכסף.‏‎‎‏

. כיצד יתבצע התשלום במסגרת תוכנית ההחזר הכספי של Microsoft‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏?‏‎‎‏

אם הזכאות של משווק להחזר הכספי תאושר, מיקרוסופט תדאג לשלם את הסכום המתאים באמצעות העברה בנקאית ‏‎‎‏‏‎‎‏תוך ‏‎‎‏‏‎‎‏לפחות‏‎‎‏‏‎‎‏ 75 ימים מתום תקופת המבצע. המשווקים יקבלו הודעת דואר אלקטרוני שבה יתבקשו לשלוח את פרטי חשבון הבנק. לאחר שליחת הפרטים, התשלום יעובד, בתנאי שהמשווק עמד בכל הקריטריונים וסיפק את פרטי חשבון הבנק כהלכה. התשלום יתבצע לאחר שהמשווק יספק פרטי בנק תקפים. המשווק יוזמן על-ידי מיקרוסופט לאתר מאובטח לצורך שליחת פרטי הבנק. פרטי הבנק נדרשים למיקרוסופט לצורך העברת התשלום במסגרת תוכנית ההחזר הכספי של Microsoft. הנמען המצוין בפרטי הבנק חייב להיות חברה. שם החברה חייב להיות זהה לשם של המשווק המגיש בקשה במסגרת תוכנית ההחזר הכספי וזהה למשווק המוכר את ההסכמים הזכאים במסגרת מבצע זה. לא ניתן לשלוח פרטי בנק אישיים מטעם חברה. רישום באמצעות פרטי בנק אישיים במקום פרטי בנק של חברה יגרום לדחיית בקשות. התשלום יעובד רק כאשר לא ניתן יהיה עוד להחזיר מוצרים שנמכרו למשתמש קצה בהתאם למדיניות ההחזרות המקומית.

על המשווק לדווח על כל שגיאה, בעיה או מחלוקת לגבי חישוב הזיכויים למיקרוסופט בכתב תוך 30 יום מתום התוכנית. במידה ומיקרוסופט לא תקבל הודעה בכתב מהמשווק במהלך תקופת 30 הימים, המשווק ייחשב כמי שהסכים לחישוב ולזיכוי ההחזר הכספי. מיקרוסופט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום הזיכויים למשווק בכל עת, אם היא תזהה אי-התאמה, שגיאה או השמטה כלשהן. מחלוקות שיתעוררו מאוחר יותר לא יטופלו.

מיקרוסופט מציעה תוכנית זו לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של מחלוקת כלשהי שתתעורר לגבי הזיכוי בתוכנית, ההחלטה של מיקרוסופט תהיה סופית ומחייבת. שום תכתובת לא תקבל התייחסות.‏‎‎‏

. למי אוכל לפנות לצורך בירורים?

לשאלות כלשהן בנוגע לדרישות, לתוכנית ההחזר הכספי Microsoft Accelerate ולקבלת התשלום, פנה לכתובת meacshbk@microsoft.com